Ειδικότητες

RUCO®-SPECIAL, RUCO®-COAT, HYDROCOL®, RUCOFIN®, RUCOLAN®, RUCO®, VEROLAN®, RUCOLIN®

RUCO®-SPECIAL LPR

Laserpriming/ ενίσχυση

 • Πρότυπο 100 κατά OEKO-TEX® (κατάλληλο για κλάση I-IV)
 • Συμβατό με ZDHC MRSL
 • Πραγματική εφαρμογή για ZDHC Chemical Gateway: Επίπεδο 0
 • Εξαιρετικό αποτέλεσμα προετοιμασίας λέιζερ με δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας
 • Ελαχιστοποίηση της βλάβης των ινών
Χημική βάση:
Ανόργανες και οργανικές ενώσεις
Ιοντικός χαρακτήρας:
Αφόρτιστος

RUCO®-SPECIAL LPC

Καταλύοντας την ενίσχυση/ενίσχυση του λέιζερ

 • Πρότυπο 100 κατά OEKO-TEX® (κατάλληλο για κλάση I-IV)
 • Συμβατό με ZDHC MRSL
 • Πραγματική εφαρμογή για ZDHC Χημική πύλη: Επίπεδο 0
 • Σαφής λειτουργία κατάλυσης για το φαινόμενο προαγωγής λέιζερ με RUCO®-SPECIAL LPR
Χημική βάση:
Οργανική ένωση
Ιονικός χαρακτήρας:
Αφόρτιστος

RUCO®-SPECIAL DPR

Προστασία της ίνας κατά την ενίσχυση του λέιζερ

 • Πρότυπο 100 κατά OEKO-TEX® (κατάλληλο για κλάση I-IV)
 • Συμβατό με ZDHC MRSL
 • Πραγματική εφαρμογή για ZDHC Χημική πύλη: Επίπεδο 0
 • Μειώνει τη ζημιά των ινών κατά τα αποτελέσματα της προθέρμανσης με λέιζερ όταν χρησιμοποιείται σε συνταγές για επικάλυψη αφρού του συστήματος προθέρμανσης με λέιζερ που αποτελείται από RUCO®-SPECIAL LPR και RUCO®-SPECIAL LPC
Χημική βάση:
Παρασκευή οργανικών οξέων και αλάτων
Ιονικός χαρακτήρας:
Μη φορτισμένος

RUCO®-COAT FO 4010

Αφριστικός παράγοντας για επιχρίσματα αφρού

 • Πρότυπο 100 κατά OEKO-TEX® (κατάλληλο για κλάση I-IV)
 • Συμβατό με ZDHC MRSL
 • Πραγματική εφαρμογή για ZDHC Chemical Gateway: Επίπεδο 0
 • Εξαιρετική δύναμη αφρισμού
 • Καμία εξασθένιση των υδατοαπωθητικών και ελαιοαπωθητικών αποτελεσμάτων
 • Συμβατό με πολλά βοηθητικά υφάσματα
 • Για επικάλυψη με αφρό/εφαρμογή του συστήματος αστάρωμα με λέιζερ που αποτελείται από RUCO®-SPECIAL LPR και RUCO®-SPECIAL LPC
Χημική βάση:
Παρασκευή επιφανειοδραστικών ουσιών
Ιονικός χαρακτήρας:
Αμφοτερικός

HYDROCOL® X-KNI

Σταθεροποίηση/βελτίωση της ανθεκτικότητας/ χλωμό-σκοτεινό αποτέλεσμα

 • Πρότυπο 100 κατά OEKO-TEX® (κατάλληλο για κλάση I-IV)
 • Συμβατό με ZDHC MRSL
 • Πραγματική εφαρμογή για ZDHC Chemical Gateway: Επίπεδο 0
 • Σταθεροποιητής για βαφές indigo
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο φινίρισμα ενδυμάτων για την επίτευξη ανοιχτόχρωμων σκουρόχρωμων εφέ
 • Πολύ καλά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με ψεκασμό 200 - 500 g/l HYDROCOL® X-KNI (ψεκασμός 30 - 50 %, ξηρό) σε μη επεξεργασμένο ύφασμα denim
Χημική βάση:
Πολυμερές (παρασκευή πολυαμιδίου)
Ιοντικός χαρακτήρας:
Κατιονικός

HYDROCOL® X-WRF ΝΕΟ

Βελτίωση της ταχύτητας

 • Πρότυπο 100 κατά OEKO-TEX® (κατάλληλο για κλάση I-IV)
 • Συμβατό με ZDHC MRSL
 • Πραγματική εφαρμογή για ZDHC Χημική πύλη: Επίπεδο 0
 • Προϊόν για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στο υγρό τρίψιμο ειδικά για αντιδραστικές βαφές και εκτυπώσεις
 • Βελτιώνει τη σταθερότητα υγρής και ξηρής τριβής των βαφών και των εκτυπώσεων
 • Παρέχει μαλακή λαβή
Χημική βάση:
Πολυουρεθάνη
Ιονικός χαρακτήρας:
Κατιονικός

RUCOFIN® DARK

Παράγοντας αποκλεισμού της εντατικοποίησης του χρώματος κατά τη λεύκανση

 • Πρότυπο 100 κατά OEKO-TEX® (κατάλληλο για κλάση I-IV)
 • Συμβατό με ZDHC MRSL
 • Πραγματική εφαρμογή για ZDHC Chemical Gateway: Επίπεδο 0
 • Ενισχύει το βάθος του χρώματος ολόκληρου του ενδύματος όταν εφαρμόζεται με το λουτρό
 • Εφαρμόζεται τοπικά στα ενδύματα με πινέλο πριν από τη λεύκανση και επιτρέπει εφεδρικά αποτελέσματα
 • Δεν επηρεάζει το χερούλι του ενδύματος προς την κατεύθυνση μιας σαφώς μαλακής αφής
Χημική βάση:
Ένωση πολυσιλοξάνης
Ιοντικός χαρακτήρας: 1:
Κατιονικός

RUCOLAN® IVS

Προστασία από το κιτρίνισμα

 • Πρότυπο 100 κατά OEKO-TEX® (κατάλληλο για κλάση I-IV)
 • Συμβατό με ZDHC MRSL
 • Πραγματική εφαρμογή για ZDHC Χημική πύλη: Επίπεδο 0
 • Ειδικό προϊόν για την προστασία του indigo-dyed denim από το κιτρίνισμα και για την πρόληψη του κιτρινίσματος αποθήκευσης σε πολυαμίδιο
 • Βελτίωση των ιδιοτήτων ανθεκτικότητας στο ξεθώριασμα από όζον και αέρια σε indigo-dyed denim
 • Καθορισμένη τιμή pH για την εφαρμογή σε denim 4 - 5
 • Καθορισμένη τιμή pH για πολυαμίδιο 3 - 4
Χημική βάση:
Αλκυλαρυλοσουλφονικό
Ιοντικός χαρακτήρας:
Ανιονικός

RUCO®-PLAST BO

Δεσμευτικό/πρόσθετο για σταθεροποίηση πτυχών

 • Πρότυπο 100 κατά OEKO-TEX® (Κατάλληλο για κλάσεις I-IV)
 • Συμβατό με ZDHC MRSL
 • Πραγματική εφαρμογή για ZDHC Chemical Gateway: Επίπεδο 0
 • Τροποποιητής χειρισμού και παράγοντας πλήρωσης, ιδίως ως πρόσθετο σε υγρά φινιρίσματος ρητίνης.
 • Χρησιμοποιείται κατά προτίμηση ως παράγοντας πλήρωσης για φινίρισμα ρητίνης
 • Βελτιώνει τη σταθερότητα στο ξηρό τρίψιμο των βαφών
 • Κατάλληλο για προσωρινά φινιρίσματα κατά του κατσαρώματος
 • Συμβατό με τους περισσότερους τροποποιητές λαβής και μαλακτικούς παράγοντες
 • Σχηματίζει ένα πολύ σκληρό, μη ελαστικό, διαφανές φιλμ
 • Δεν είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο
 • Βελτιώνει σαφώς τη δυνατότητα απόξεσης
Χημική βάση:
Πολυβινυλική αλκοόλη
Ιοντικός χαρακτήρας:
Μη ιονικός

VEROLAN® NAD

Προστασία από διάβρωση

 • Πρότυπο 100 κατά OEKO-TEX® (κατάλληλο για κλάση I-IV)
 • Συμβατό με ZDHC MRSL
 • Πραγματική εφαρμογή για ZDHC Χημική πύλη: Επίπεδο 0
 • Οργανικός παράγοντας συμπλοκοποίησης για τη δέσμευση αλάτων σκληρότητας και μεταλλικών ιόντων που διαταράσσουν τη διαδικασία
 • Πολύ υψηλή ικανότητα δέσμευσης ασβεστίου και μαγνησίου
 • Πολύ υψηλή ικανότητα δέσμευσης σιδήρου
 • Καλή ικανότητα διασποράς
 • Ξεπλένεται εύκολα
 • Χαμηλός αφρισμός
 • Αποτρέπει τη διάβρωση των μεταλλικών μερών των ενδυμάτων
 • Τα υγρά αποθέματα δεν πρέπει να παρασκευάζονται ούτε να προστίθενται μέσω χάλκινων, ορειχάλκινων ή γαλβανισμένων δοχείων ή σωλήνων
Χημική βάση:
Παρασκευή φωσφονικών αλκυλεστέρων, οργανικών και ανόργανων αλάτων
Ιονικός χαρακτήρας:
Ανιονικός

RUCOLIN® JET

Αναστολή της πτυχής τρεξίματος

 • εγκεκριμένο από το bluesign®
 • Standard 100 από το OEKO-TEX® (κατάλληλο για την κατηγορία I-IV)
 • Συμβατό με το ZDHC MRSL
 • Πραγματική εφαρμογή για τη χημική πύλη ZDHC: Επίπεδο 3
 • Αναστολέας τσαλακώματος για λεύκανση και βαφή CO, CV και PES καθώς και για τα μείγματά τους
 • Κατάλληλο για την εφαρμογή σε βιντζότρατες, πίδακες και μηχανήματα βαφής υπερχείλισης τόσο στο βρασμό όσο και στην περιοχή HT
 • Μειώνει την τριβή ίνας/ίνας και ίνας/μετάλλου
 • Εξασφαλίζει τη βέλτιστη πλέξη
 • Αποτρέπει το σχηματισμό σημαδιών τριβής στα πλεκτά
Χημική βάση:
Πολυακρυλικό αμίδιο
Ιονικός χαρακτήρας:
Ανιονικός

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η RUDOLF GROUP προσφέρει δυνατές λύσεις για ό,τι χρειάζεστε! Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
x
ΕΣΠΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Phone: +30 2310 755723
Fax: +30 2310 755722
E-mail: info@rudolf-hellas.gr